Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán 2016 Bính Thân

04/02/2016

Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.

     CÔNG TY TNHH TT MINH NGUYỄN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

22B/13 Lam Sơn P.2 Q.Tân Bình                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                    ---

  Số: 03 / 2016- TB -MN.                                                                  Tp, HCM, ngày 30 tháng 1 năm 2016.


                                                                        THÔNG BÁO

                                            (V/v: Nghỉ Lễ Tết Nguyên Đán Bính Thân ) 


Theo quy định tại bộ luật lao động ngày 23 tháng 06 năm 1994 về chế độ nghỉ các lể Tết trong năm.

Căn cứ vào TB Số 03/TB-MN/2016 V/v: Nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2016

 

Công ty TNHH Thời Trang Minh Nguyễn thông báo đến Showroom ,Quý Khách Hàng về việc nghỉ lễ Tết 

Nguyên Đán như sau:


1. Toàn thể nhân viên thuộc công ty TNHH Thời Trang Minh Nguyễn được nghỉ lể kể từ ngày 06/02/2016

đến hết ngày 14/02/2016 (nhằm ngày 28/12/ 2015 đến 07/01/2016 Âm lịch)

2. Ngày 15/02/2016(Nhằm ngày 08/01/2016 Âm lịch) các Cán bộ- Công nhân viên đi làm bình thường.

 

Nay Ban Giám Đốc Công ty xin thông báo đến Showroom ,Quý Khách Hàng được biết lịch nghỉ của 

công ty để tiện giao dịch, và theo dõi quản lý nhân viên trong hệ thống Showroom.

 

Ban Giám Đốc Công ty TNHH Thời Trang Minh Nguyễn xin chúc Quý Khách Hàng có được kỳ nghỉ 

lễ vui vẻ.

 

Trân trọng !

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                GIÁM ĐỐC

-          Như trên

-          Lưu. HC03. 


                                                                                                                          NGUYỄN MINH SƠN